การย้อม EHP spores ด้วยสี Phloxine B

  • Posted on: 3 February 2019
  • By: admin_insh