เครื่อข่ายนักวิจัย

  • หัวหน้าโครงการวิจัย

Cefas BIOTEC    

 

 


 

  • นักวิจัยในโครงการ

University of Exeter, UK Mahidol University Department of Fisherues Kasetsart University
       
       
Yellow Sea Fisheries Research Institute Suratthani Shrimp Farmers Club