ปัญหาที่เกิดจากเชื้อ EHP และการตรวจวินิจฉัยในพื้นที่เลี้ยงกุ้ง

  • Posted on: 7 March 2019
  • By: admin_insh

"ปัญหาที่เกิดจากเชื้อ EHP และการตรวจวินิจฉัยในพื้นที่เลี้ยงกุ้ง" 

โดย ดร.ธิดาพร ฉวีภักดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี กรมประมง

Title: 
ปัญหาที่เกิดจากเชื้อ EHP และการตรวจวินิจฉัยในพื้นที่เลี้ยงกุ้ง