ติดต่อเรา

สนใจเข้าร่วมกับ INSH: queries@insh.info หรือ insh.info@gmail.com

ที่อยู่ในประเทศไทย:

ดร.กัลยาณ์ แดงติ๊บ, PhD

ผู้วิจัยหลักและหัวหน้าทีมวิจัย

ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรค 

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

สำนักงานโยธี ถนนพระราม6

กรุงเทพ ประเทศไทย 10400

โทร: 0-85-3202255

อีเมลล์: kallaya@biotec.or.th

UK address:

Dr Grant D Stentiford FRC Path

ผู้อำนวยการ หน่วย European Union Reference Laboratory for Crustacean Diseases

หัวหน้าทีมวิจัย Pathology and Molecular Systematics

Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas)

ห้องปฎัติการ Weymouth Laboratory

Barrack Road

Weymouth

Dorset DT4 8UB

ประเทศอังกฤษ

โทร: +44 (0)1305 206722

อีเมลล์: grant.stentiford@cefas.co.uk

Web site: www.crustaceancrl.eu

Twitter: @grantstent